ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
2การทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 18 ชั่วโมง2323
3การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
4การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 18 ชั่วโมง2020