ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 ชั่วโมง4040
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง3837
3ช่างเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ ระดับน้ำ 30 ชั่วโมง2020
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง33
5ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง4040
6การพัฒนาแรงงานสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 18 ชั่วโมง4040
7เทคนิคการมัดย้อม 18 ชั่วโมง4040
8ช่างซ่อมรถยนต์ 840 ชั่วโมง127
9ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับ 30 ชั่วโมง2020
10ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง117
11ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชั่วโมง33
12การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2222
13เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4343