ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง117
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง4040
3เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4343
4การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง3837
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชั่วโมง33
6ช่างซ่อมรถยนต์ 840 ชั่วโมง127
7การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2222
8การพัฒนาแรงงานสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 18 ชั่วโมง4040
9ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับ 30 ชั่วโมง2020
10ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 ชั่วโมง4040
11ช่างเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ ระดับน้ำ 30 ชั่วโมง2020
12ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง33
13เทคนิคการมัดย้อม 18 ชั่วโมง4040