ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง1911
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง5958
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง127
4การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2019
5ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 560 ชั่วโมง1110
6การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชั่วโมง2018
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1212
8ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(ชุดทำงานตามสมัยนิยม) 60 ชั่วโมง2525
9ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1414
10การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง3329
11การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2019
12ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง119