ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง5958
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง119
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง127
4ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง1911
5ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 560 ชั่วโมง1110
6ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1212
7การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชั่วโมง2018
8ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1414
9การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2019
10ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(ชุดทำงานตามสมัยนิยม) 60 ชั่วโมง2525
11การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2019
12การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง3329