ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง142142
2การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง194190
3การเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า 30 ชั่วโมง5555
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง119116
5เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง7069
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง1818
7ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
8ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1915
9เทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อสร้าง-ซ่อมเครื่องจักรกล 30 ชั่วโมง2222
10เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง9290
11ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชั่วโมง54
12การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 6 ท่อ6G 60 ชั่วโมง44
13การเชื่อมซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2121
14การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 ชั่วโมง00
15ช่างสีรถยนต์ 560 ชั่วโมง119
16ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชั่วโมง1111
17การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง1919
18การติดตั้งระบบการใช้ก๊าซ LPG เป็อเชื้อเพลิงในรถยนต์ 30 ชั่วโมง4040
19การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง3635
20การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (ชิ้นงานไม่เกิน 6 มม.) 60 ชั่วโมง55
21ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1918
22ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง44
23ช่างกลึง 560 ชั่วโมง97
24เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง9090
25การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
26การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง1717
27การกัดCNCสำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชั่วโมง1111
28ช่างสีรถยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง88
29ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 ชั่วโมง2120
30ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง2018
31ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง96
32ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง2522
33การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง133132
34เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง55
35เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง5654
36ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง5753
37ช่างไม้เครื่องเรือน 560 ชั่วโมง52
38ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1716
39การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 ชั่วโมง55
40มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2121
41การเชื่อมท่อแรงดันสูง 30 ชั่วโมง109
42การตรวจสอบแนวเชื่อมสำหรับช่างเทคนิค 30 ชั่วโมง1919
43เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ 30 ชั่วโมง5151
44การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2019
45ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง77
46ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชั่วโมง2020
47การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง3634