ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง4040
2การแต่งผมสุภาพบุรุษ 60 ชั่วโมง4040
3การทำขนมไทย 60 ชั่วโมง2020
4ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง2019