ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นของชำร่วย 18 ชั่วโมง1919
3การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020
4การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 18 ชั่วโมง1919
5การผูกผ้าในงานพิธี 18 ชั่วโมง3131
6การทำพรมเช็ดเท้า 18 ชั่วโมง2020