ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง4040
2การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปอาหาร 30 ชั่วโมง2020
4การผูกผ้าในงานพิธี 30 ชั่วโมง2020