ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
2การผูกผ้าในงานพิธี 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปอาหาร 30 ชั่วโมง2020
4การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง4040