ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำพรมเช็ดเท้า 30 ชั่วโมง2020
2การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
3การผูกผ้าในงานพิธี 30 ชั่วโมง2020
4การสานตะกร้าจากเชือกมัดฝาง 30 ชั่วโมง2020
5การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
6การทำขนมหวานและอาหารว่างสำหรับผู้สูงวัย 30 ชั่วโมง4040