ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
2การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
3การทำขนมหวานและอาหารว่างสำหรับผู้สูงวัย 30 ชั่วโมง4040
4การผูกผ้าในงานพิธี 30 ชั่วโมง2020
5การทำพรมเช็ดเท้า 30 ชั่วโมง2020
6การสานตะกร้าจากเชือกมัดฝาง 30 ชั่วโมง2020