ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำน้ำพริก 18 ชั่วโมง2323
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงธุรกิจออนไลน์ 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกร้า 18 ชั่วโมง2020
4การทำหน้ากากอนามัย 18 ชั่วโมง2121
5การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020