ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บริกร(Waiter) 30 ชั่วโมง2525
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4637
3ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง2210
4พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 560 ชั่วโมง70
5แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 ชั่วโมง2121
6ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง77
7ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 560 ชั่วโมง122
8พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 280 ชั่วโมง41
9ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง1714
10ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง116
11ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชั่วโมง22
12การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง22