ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง3434
2การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง191186
3ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชั่วโมง2525
4การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง4444
5เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
6เทคโนโลยีRobotงานเชื่อม 30 ชั่วโมง1515
7ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2424
8การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 4 เชื่อมซึมลึก 30 ชั่วโมง1111
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 ชั่วโมง130
10การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง3939
11ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง1616
12ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง82
13ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ (CAD2D) 30 ชั่วโมง3535
14การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง9489
15ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(การเชื่อมท่า 5 G) 30 ชั่วโมง1010
16การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง4544