ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีRobotงานเชื่อม 30 ชั่วโมง1515
2การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง4444
3การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง9489
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง82
5ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ(CAD2D) 30 ชั่วโมง3535
6เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
7การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 4 เชื่อมซึมลึก 30 ชั่วโมง1111
8ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2424
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 ชั่วโมง130
10ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(การเชื่อมที่5G) 30 ชั่วโมง1010
11ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 ชั่วโมง2525
12การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง3939
13ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง1616
14การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง3434
15การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง4544
16การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง191186