ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4544
2ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง1818
3ผู้จัดการแผนกแม่บ้านของโรงแรม 30 ชั่วโมง2121
4พนักงานประกอบอาหารไทยและนานาชาติ 280 ชั่วโมง2120
5การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2525
6พนักงานผสมเครื่องดื่ม 280 ชั่วโมง3630
7ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2424
8นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 280 ชั่วโมง2424