ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2323
2ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 60 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 60 ชั่วโมง2020