ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปักผ้าด้วยมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานผ้าปัก 30 ชั่วโมง2020
2ช่างปูนกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
3การทำโต๊ะปูนปั่นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง4040