ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าราตรี 18 ชั่วโมง2020
2การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ประดับพวงหรีด 18 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020