ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2525
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง2626
3ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง107
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2120
5การสร้างการบริการที่ประทับใจ 18 ชั่วโมง2520
6เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 18 ชั่วโมง2423
7บาร์เทนเดอร์ 18 ชั่วโมง2524
8การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง4441
9ช่างไฟฟ้า 560 ชั่วโมง116
10ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง128
11พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 18 ชั่วโมง4031
12ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2323
13พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 18 ชั่วโมง4134