ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง2020
2เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 60 ชั่วโมง2020
3การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
4ช่างทำฝ้าเพดานและอลูมิเนียม 60 ชั่วโมง2020
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง2020