ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างทำฝ้าเพดานและอลูมิเนียม 60 ชั่วโมง2020
4เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 60 ชั่วโมง2020
5ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง2020