ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2121
2การซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง1111
3การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจากผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2828
4การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2121
5การทำขนมเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020