ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4545
2นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง147
4E-Commerce การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง3939
5การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2222
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง63
7การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2323
8ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง21
9นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง1010