ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4545
2นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2020
3E-Commerce การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง3939
4ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง63
5นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง1010
6การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2222
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง147
8ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง21
9การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2323