ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อม 30 ชั่วโมง2121
2การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ 30 ชั่วโมง2323
4การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ 30 ชั่วโมง4040