ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง93
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง3939
3ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1712
4ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง100
5เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2828
6ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง55
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง31
8พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
9ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2323
10ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง42