ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง3939
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง42
3เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2828
4ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง93
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง31
6พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ1(EnglishConversationLevel1) 30 ชั่วโมง2020
7ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1712
8ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง55
9ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2323
10ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง100