ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง5251
2การใช้เครื่องCMMเพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2727
3การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง6357
4การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 ชั่วโมง8271
5การใช้โปรแกรมSolidCAMforMillingOperation 30 ชั่วโมง180
6เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 36 ชั่วโมง2723
7การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง1816
8การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง3736
9การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3934
10การกลึงCNCสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง259258
11การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์(VSD) 30 ชั่วโมง2118
12งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1 30 ชั่วโมง115108
13ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3221
14การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3935
15การประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง259258
16พื้นฐานอุตสาหกรรม 42 ชั่วโมง286280
17การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชั่วโมง2014
18การประยุกต์ใช้โปรแกรมMasterCAMสำหรับงานกลึง 30 ชั่วโมง2117
19การควบคุมลำดับชั้น 30 ชั่วโมง2727
20ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในISO9001:2015 30 ชั่วโมง5348
21ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 30 ชั่วโมง7868
22การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง10796
23การเชื่อมแม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2019
24การใช้โปรแกรมNXforCAD(FreeformModeling) 30 ชั่วโมง1515
25ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 ชั่วโมง209
26การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 ชั่วโมง1610
27การควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง2523
28การปรับแต่งระบบไฮดรอลิคและบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 30 ชั่วโมง4845
29การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วยPLCสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2019
30ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4126
31งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ2 30 ชั่วโมง6260