ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง5251
2การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3935
3การใช้เครื่องCMMเพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2727
4การปรับแต่งระบบไฮดรอลิคและบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 30 ชั่วโมง4845
5การใช้โปรแกรมSolidCAMforMillingOperation 30 ชั่วโมง180
6การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง1816
7ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชั่วโมง209
8การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง10796
9งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1 30 ชั่วโมง115108
10การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 ชั่วโมง8271
11พื้นฐานอุตสาหกรรม 42 ชั่วโมง286280
12การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง3736
13เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 36 ชั่วโมง2723
14การใช้โปรแกรมNXforCAD(FreeformModeling) 30 ชั่วโมง1515
15ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในISO9001:2015 30 ชั่วโมง5348
16การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชั่วโมง2014
17การประยุกต์ใช้โปรแกรมMasterCAMสำหรับงานกลึง 30 ชั่วโมง2117
18การควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง2523
19การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง6357
20ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3221
21การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2019
22การกลึงCNCสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง259258
23การประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง259258
24การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์(VSD) 30 ชั่วโมง2118
25การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3934
26การควบคุมลำดับชั้น 30 ชั่วโมง2727
27การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 ชั่วโมง1610
28ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 30 ชั่วโมง7868
29ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4126
30งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ2 30 ชั่วโมง6260
31การเชื่อมแม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2019