ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2525
2ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 30 ชั่วโมง2525
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2525