ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง43
2ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง115
3ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 30 ชั่วโมง2020
4การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 30 ชั่วโมง3030
5ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง1816
6ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2020
7เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง7065
8ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง65