ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพนท์ลายเดคูพาจ 18 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่างและขนม 30 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บหมอนรองคอ 18 ชั่วโมง2020
4การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 18 ชั่วโมง2020