ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานราบ 18 ชั่วโมง2020
2การทำขนมอบ 18 ชั่วโมง2222