ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อม 30 ชั่วโมง2525
2การติดตั้งระบบ MATV และระบบโทรศัพท์ด้วยระบบเครือข่าย ระดับ 1 30 ชั่วโมง2222
3การติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม 30 ชั่วโมง2020
4การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง3838