ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง2524
2การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 ชั่วโมง6056
3การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) (On-Site available) 30 ชั่วโมง4034
4การบำรุงรักษาด้วยตนเองเชิงปฏิบัติตามแนวคิดTPM 30 ชั่วโมง3030
5การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 ชั่วโมง3029
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง66
7ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง88