ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2524
2การซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2727