ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าพลาสติก 30 ชั่วโมง2121
2ช่างชุมทอง ชุบเงิน ชุบนาค 18 ชั่วโมง2218
3การเย็บหน้ากากอนามัย 18 ชั่วโมง4033
4ศิลปะประดิษฐ์ต้นไม้มงคล 18 ชั่วโมง11
5ศิลปะประดิษฐ์การทำฐานพระกระแหนะลาย 30 ชั่วโมง2113