ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง2014
2เบเกอรี่และกาแฟ 18 ชั่วโมง4034
3การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ 30 ชั่วโมง2421
4การสร้างร้านออนไลน์ 18 ชั่วโมง2013
5สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง7269
6ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง44
7เทคนิคการสอนงาน 18 ชั่วโมง2524
8ช่างไม้เครื่องเรือน 560 ชั่วโมง2115
9ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2121
10ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง55
11การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020