ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2121
2เทคนิคการสอนงาน 18 ชั่วโมง2524
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง2014
4เบเกอรี่และกาแฟ 18 ชั่วโมง4034
5การสร้างร้านออนไลน์ 18 ชั่วโมง2013
6ช่างไม้เครื่องเรือน 560 ชั่วโมง2115
7การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
8ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง55
9สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง7269
10การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ 30 ชั่วโมง2421
11ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง44