ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2121
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4141
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4140
4การประยุกต์ใช้โปรแกรมSCADAในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง5744
5การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง1915
6PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2520
7การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง3231
8ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2018
9เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง4032
10การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (CBT) 30 ชั่วโมง00
11การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4038
12การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์PlasmaLCDLED 30 ชั่วโมง4539
13ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (CBT) 80 ชั่วโมง1915
14พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง2015
15การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory I/O 30 ชั่วโมง2020
16ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง4239
17ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2222
18การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
19ช่างซ่อมมือถือ(แอนดรอยด์) 30 ชั่วโมง2121
20การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชั่วโมง4037
21การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง4440