ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4140
2เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง4032
3การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง4440
4การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์PlasmaLCDLED 30 ชั่วโมง4539
5PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2520
6ช่างซ่อมมือถือ(แอนดรอยด์) 30 ชั่วโมง2121
7ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4141
8ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2222
9การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชั่วโมง4037
10การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (CBT) 30 ชั่วโมง00
11การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory I/O 30 ชั่วโมง2020
12ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2018
13พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง2015
14การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
15ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (CBT) 80 ชั่วโมง1915
16ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง4239
17การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2121
18การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง1915
19การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง3231
20การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4038
21การประยุกต์ใช้โปรแกรมSCADAในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง5744