ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การก่ออิฐฉาบปูน 18 ชั่วโมง2525
2การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ 18 ชั่วโมง2020
3การทำลูกประคบสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
4การทำภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติโดยการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน 18 ชั่วโมง4242
5พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2017