ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง106
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 840 ชั่วโมง22
4ช่างกลึง 840 ชั่วโมง11
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง135
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง11
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง123
8ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง20
9ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชั่วโมง42
10การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชั่วโมง2020
11พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง11
12การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เชิงปฏิบัติ ตามแนวคิด TPM 30 ชั่วโมง2929
13ช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้งต่างอะลูมิเนียม 420 ชั่วโมง1810
14ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับกลาง 560 ชั่วโมง41
15ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง22
16ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง55
17ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2017
18การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2321
19ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 ชั่วโมง10