ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 840 ชั่วโมง22
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง55
4ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง106
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง135
6ช่างกลึง 840 ชั่วโมง11
7การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชั่วโมง2020
8ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2017
9ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชั่วโมง42
10ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับกลาง 560 ชั่วโมง41
11การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เชิงปฏิบัติ ตามแนวคิด TPM 30 ชั่วโมง2929
12ช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้งต่างอะลูมิเนียม 420 ชั่วโมง1810
13พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง11
14ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง22
15ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง11
16ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง123
17การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง2321
18ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 ชั่วโมง10
19ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง20