ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2020
3การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมWordPress 30 ชั่วโมง2020
4ช่างกลึง 840 ชั่วโมง50
5การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1915
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง140
7การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2221
8PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง1410
9การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง4040
10PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง5844
11การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2719
12ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง41
13ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC 280 ชั่วโมง140
14การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
15การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
16การจัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020
17ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง31
18การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง4040
19การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง6060
20เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง2020
21การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง154153