ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2020
2ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง31
3ช่างกลึง 840 ชั่วโมง50
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง41
5PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง1410
6PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง5844
7การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 ชั่วโมง2020
8การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1915
9การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง4040
10ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC 280 ชั่วโมง140
11การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2719
12การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
13ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง140
14เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง2020
15การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2221
16การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมWordPress 30 ชั่วโมง2020
17การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง4040
18การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง2020
19การจัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020
20การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง154153
21การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง6060