ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง6060
2การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง7070
3การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2121
4การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2525
5การจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาล 30 ชั่วโมง2020
6พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชั่วโมง2020
7การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2525
8เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 ชั่วโมง6060
9ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 230 ชั่วโมง2018
10เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2525
11สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง158158
12ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7575
13ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
14พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 30 ชั่วโมง2525
15มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ 30 ชั่วโมง5050
16ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง6161
17ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง2121
18ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง4545
19การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
20การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ชั่วโมง2121
21การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง6060
22ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง7373
23การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง100100
245สเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 30 ชั่วโมง2020
25การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2222