ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง6060
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง6060
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7575
4การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
5การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2222
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง6161
7สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง158158
8มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ 30 ชั่วโมง5050
9การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2525
10ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง7373
11เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2525
12เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 ชั่วโมง6060
13ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง2121
14การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง7070
15พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชั่วโมง2020
16การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2525
17การจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาล 30 ชั่วโมง2020
18การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง100100
195สเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 30 ชั่วโมง2020
20การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2121
21ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
22ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 230 ชั่วโมง2018
23พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 30 ชั่วโมง2525
24การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ชั่วโมง2121
25ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง4545