ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก 30 ชั่วโมง2525
2ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง2525