ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นม่านน้ำตก 30 ชั่วโมง2020
2ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง4040