ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 280 ชั่วโมง2323
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2525
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง65
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง2418
6ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1711
7การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ชั่วโมง4040
8ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC 280 ชั่วโมง43
9เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2525
10ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1111