ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง4443
2การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว(Mitsubishi)ด้วยPLC(Mitsubishi) 30 ชั่วโมง1717
3การเชื่อม TIG สำหรับงานสแตนเลส 30 ชั่วโมง2020
4การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง1918
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง85
6การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง6463
7การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง2020
8PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง00
9การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชั่วโมง1010
10ทักษะการผลิตและประกอบชิ้นงาน(MonozukuriTraining) 30 ชั่วโมง2121
11การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4240
12การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์(VSD) 30 ชั่วโมง2019
13PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3028
14ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง00
15การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2020
16ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง3219
17การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4242
18การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2019
19ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 ชั่วโมง4040
20การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง8282
21การพัฒนาMobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง4949