ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง6463
2ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง00
3ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชั่วโมง4040
4PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง00
5การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง1918
6การเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท 30 ชั่วโมง2020
7การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว(Mitsubishi)ด้วยPLC(Mitsubishi) 30 ชั่วโมง1717
8ทักษะการผลิตและประกอบชิ้นงาน (Monozukuri Training) 30 ชั่วโมง2121
9การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง2020
10PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3028
11การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง4443
12ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง85
13การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชั่วโมง1010
14การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2020
15การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4240
16การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์(VSD) 30 ชั่วโมง2019
17การพัฒนาMobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง4949
18ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง3219
19การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง8282
20การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4242
21การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2019