ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2727
2การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 18 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารว่างและขนม 18 ชั่วโมง2121
4การประกอบขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
5การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
7การประกอบอาหารและขนม 18 ชั่วโมง2020
8การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
9การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020