ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
2การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
3การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
5การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020
6การประกอบอาหารและขนม 18 ชั่วโมง2020
7การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 18 ชั่วโมง2020
8การประกอบอาหารว่างและขนม 18 ชั่วโมง2121
9การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2727