ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
2ช่างไม้เครื่องเรือน 560 ชั่วโมง43
3ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง93
4การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2121
5ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
6การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชั่วโมง2020
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง76
8ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง77
9ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง96