ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชั่วโมง2020
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง76
5การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2121
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง77
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง96
8ช่างไม้เครื่องเรือน 560 ชั่วโมง43
9ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง93