ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2828
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2121