ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
2การถักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเชือกฟาง 18 ชั่วโมง2525
3การทำผลิตภัณฑ์ด้วยดินหอม 18 ชั่วโมง2020
4การทอผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020