ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง7575
2การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 18 ชั่วโมง5252