ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 ชั่วโมง2525
2การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง2020
3การเลี่ยมกรอบพระ 18 ชั่วโมง2323