ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2016
2ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศระดับ1 30 ชั่วโมง2020
3การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง5048
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง75
5ผู้บังคับปั่นจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ฯ 30 ชั่วโมง2020
6ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง84
7AdvancedExcel2010 30 ชั่วโมง2222
8เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง1815
9การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
10ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง51