ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2016
2ผู้บังคับปั่นจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ฯ 30 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง1815
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง51
5ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง84
6การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
7การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง5048
8Advanced Excel 2010 30 ชั่วโมง2222
9ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง75
10ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศระดับ1 30 ชั่วโมง2020