ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทยและเบอเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
2การทอผ้าลายจกยกดอก 30 ชั่วโมง2222
3ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
4ช่างทาสีอาคาร 18 ชั่วโมง2727
5การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ชั่วโมง2020