ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2116
2เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2323
3นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020
4ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง1010
5ช่างเสริมสวย 30 ชั่วโมง2020
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง55
7การประกอบอาหารอบ 30 ชั่วโมง2020