ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 30 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาผลผลิตจากเส้นพลาสติก สู่การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
3การบริการและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง1717
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานด้วยการปักริบบิ้นเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020